Reference

SUDOP Praha a.s.

frézování asfaltu, oprava dešťové kanalizace, rektifikace kanalizační vpusti a celoplošná pokládka dvouvrstvého asfaltobetonového koberce

Rekonstrukce ulice Pancířova, Praha 12

Cyklostezka Praha 12-Točná