Opravy silnic

Pracovní úkon Cena
Strojní pokládka asfaltu (obrusná vrstva) na připravený podklad v tl.4 cm od 340 Kč/m2
Ruční pokládka živice v tl. 5 cm od 450 Kč/m2
Ruční bourání asfaltových krytů v tl. 5 cm od 210 Kč/m2
Frézování asfaltových ploch v tl 5 cm od 45 Kč/m2
Řezání asfaltových vozovek do hl. 5 cm od 60 Kč/bm
Spojovací postřiky (penetrace) podle dávkování od 15 Kč/m2
Ošetření spár horkou asfaltovou zálivkou včetně profrézování komůrky od 70 Kč/bm