Opravy komunikací

Pracovní úkon Cena
Oprava výtluků (vyčištěných a jinak neupravených) horkou živicí od 3600 Kč za zpracovanou tunu směsi
Rektifikace kanalizačních šachet a vpustí od 1900 Kč
Rektifikace krytů šoupat od 900 Kč